1. HELBURUA ETA ONARPENA

Lege-ohar honek https://www.ueckodonostia.com webgunearen (aurrerantzean, WEBGUNEA) erabilera arautzen du. Webgune horren titularra GRADEN SL da (aurrerantzean, WEBGUNEAREN JABEA).

WEBGUNEAREN JABEAREN webgunean nabigatzean, horren erabiltzaile bihurtuko da, eta lege-ohar honetan jasotako xedapen guztiak erabat eta erreserbarik gabe onartutzat hartuko dira. Xedapen horiek aldaketak izan ditzakete.

Erabiltzailea behartuta dago webgunea zuzen erabiltzera, legeen, fede onaren, ordena publikoaren, trafikoaren erabileren eta lege-ohar honen arabera. Erabiltzaileak WEBGUNEAREN JABEAREN aurrean edo hirugarrenen aurrean erantzun beharko du, betebehar hori ez betetzeagatik erator daitezkeen kalte-galerengatik.

2. IDENTIFIKAZIOA ETA KOMUNIKAZIOAK

WEBGUNEAREN JABEAK, informazioaren gizartearen eta merkataritza elektronikoaren zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betetzeko, honako hau jakinarazten dizu:

  • Bere izen soziala hau da: GRADEN SL
  • IFK/IFZ/AIZ hauxe da: B80646540
  • Helbide soziala hemen du: PRÍNCIPE DE VERGARA, 204 · 28002 MADRIL
  • MADRILGO Merkataritza Erregistroan erregistratuta dago: 6.765. liburukia, 0. liburua, 11. folioa, 8. atala, M-448873 orria
  • Telefonoa: 915331800
  • Helbide elektronikoa: tienda@graden.com

Erabiltzaileen eta WEBGUNEAREN JABEAREN arteko jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat joko dira, ondorio guztietarako, baldin eta posta bidez edo arestian aipatutako beste edozein bide erabiliz egin badira.

3. SARBIDE- ETA ERABILERA-BALDINTZAK

Webgunea eta bere zerbitzuak erabiltzea doakoa eta librea da, baina WEBGUNEAREN JABEAK bere webgunean eskaintzen dituen zerbitzu batzuk erabiltzeko baldintza bat jar dezake: dagokion formularioa betetzea.

Erabiltzaileak WEBGUNEAREN JABEARI jakinarazten dizkion datu guztien egiazkotasuna eta gaurkotasuna bermatzen dituelarik, erantzule bakarra izango da adierazpen faltsu edo zehaztugabeak egiten baditu.

Erabiltzaileak ageriko konpromisoa hartzen du WEBGUNEAREN JABEAREN eduki eta zerbitzuak behar bezala erabiltzeko; halaber, konpromisoa hartzen du helburu hauetarako ez erabiltzeko, besteak beste:

a) Delituzko edukiak, bortitzak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologiakoak edo, oro har, legearen edo ordena publikoaren aurkakoak zabaltzea.

b) Sarean birus informatikoak sartzea edo WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarren pertsonen dokumentu elektronikoak, datuak edo sistema fisiko eta logikoak aldatu, hondatu, eten edo erroreak edo kalteak eragin ditzaketen jarduerak egitea; eta beste erabiltzaile batzuk webgunera eta bere zerbitzuetara sartzea oztopatzea, WEBGUNEAREN JABEAK eskaintzen dituen baliabide informatikoen kontsumo masiboaren bidez.

c) Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetara edo WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen sistema informatikoetako eremu mugatuetara sartzen saiatzea eta, hala badagokio, informazioa ateratzea.

d) Jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak urratzea, eta WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen informazioaren konfidentzialtasuna haustea.

e) Beste erabiltzaile baten, administrazio publikoen edo hirugarren baten identitatea ordezkatzea.

f) Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, edozein baliabide erabiliz jendaurrean komunikatzea edo jendearen esku jartzea, eraldatzea edo aldatzea, eskubideen titularraren baimena badu edo hori legez onargarria bada salbu.

g) Datuak biltzea publizitaterako eta edozein motatako publizitatea eta jakinarazpenak igortzeko, salmentarako edo merkataritzako beste helburu batzuetarako, salbu eta aldez aurretik baimena eskatu edo onartu bada.

Webguneko eduki guztiak, hala nola testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak, WEBGUNEAREN JABEAREN jabetzakoak dira. Ondorioz, horien gaineko ustiapen-eskubideak ez dira erabiltzaileari lagatakotzat hartuko, webgunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa den horretatik haratago.

Azken finean, webgune honetara sartzen diren erabiltzaileek edukiak ikusi eta, hala badagokio, baimendutako kopia pribatuak egin ahal izango dituzte, baldin eta erreproduzitutako elementuak hirugarrenei ez badizkiete ematen, sareetara konektatutako zerbitzarietan ez badituzte instalatzen eta ez badituzte ustiatzen.

Halaber, webgunean agertzen diren edozein motatako marka, izen komertzial edo ikur bereizgarri guztiak WEBGUNEAREN JABEAREN jabetzakoak dira; beraz, webgunera sartzeak eta hori erabiltzeak ez diote horien gaineko inolako eskubiderik emango erabiltzaileari.

Debekatuta dago edukiak banatzea, aldatzea, lagatzea edo jendaurrean jakinaraztea, eta titularrak espresuki baimendu ez badu, ustiapen-eskubideen beste edozein egintza ere debekatuta egongo da.

Hiperesteka bat jartzeak ez du esan nahi, inola ere, WEBGUNEAREN JABEAREN eta hiperesteka hori ezartzen duen webgunearen jabearen artean harremanik dagoenik, ez eta WEBGUNEAREN JABEAK bere edukiak edo zerbitzuak onartzen dituenik ere. Hiperesteka bat jarri nahi dutenek, aurretik, WEBGUNEAREN JABEARI idatziz baimena eskatu beharko diote. Nolanahi ere, hiperestekak bakar-bakarrik gure home-page edo webgunearen hasierako orrira sartzeko aukera emango du. Orobat, ezingo du WEBGUNEAREN JABEARI buruzko adierazpen faltsu, zehaztugabe edo okerrik egin, edo eduki bidegabeak, ohitura onen eta ordena publikoaren kontrakoak jarri.

WEBGUNEAREN JABEAK ez du bere gain hartuko erabiltzaile bakoitzak webgune honetan eskura dauden materialei ematen dien erabileraren ardurarik, ezta horien arabera egiten dituen jardueren erantzukizunik ere.

4. BERMEEN ETA ERANTZUKIZUNAREN BAZTERKETA

Webgune honetako edukiak orokorrak dira eta helburu informatiboa baino ez dute. Ez da erabat bermatzen eduki guztietarako sarbidea, ez horien zehaztasuna, zuzentasuna, indarraldia edo gaurkotasuna, ez eta helburu jakin baterako egokiak edo erabilgarriak direnik ere.

Ordenamendu juridikoak baimentzen duen heinean, WEBGUNEAREN JABEAK edozein motatako kalte eta galerengatik erantzukizun oro baztertzen du, honako hauetatik eratorriak badira:

  1. a) Webgunera ezin sartzea edo edukiak egiazkoak, zehatzak eta/edo egunerokoak ez izatea, bai eta transmititu, zabaldu, biltegiratu edo eskura jarri diren edukiek edozein motatako akatsak eta okerrak izatea ere, baita webgunearen edo eskaintzen diren zerbitzuen bidez eskuratu badira ere.
  2. b) Edukietan birusak edo bestelako elementuak egotea, sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaileen datuetan aldaketak eragin ditzaketenak.
  3. c) Webgunea oker erabiltzeagatik legeak, fede ona, ordena publikoa, trafikoaren erabilera eta lege-ohar hau ez betetzea. Bereziki, eta adibide gisa, WEBGUNEAREN JABEA ez da erantzule izango hirugarrenen jarduketez, honako eskubide hauek urratzen badituzte: jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak, enpresa-sekretuak, ohore-eskubideak, norberaren eta familiaren intimitaterako eskubideak eta norberaren irudirako eskubideak, baita bidegabeko lehiari eta legez kanpoko publizitateari buruzko araudia ere.

Halaber, webgune honetatik kanpo dagoen eta gure web masterrak zuzenean kudeatzen ez duen informazioari buruzko erantzukizun orori uko egiten dio WEBGUNEAREN JABEAK. Webgune honetan agertzen diren esteken funtzioa hau da: erabiltzaileari jakinaraztea webgune honek eskaintzen dituen edukiak zabaltzeko beste iturri batzuk daudela. WEBGUNEAREN JABEAK ez du bermatzen edo bere gain hartzen lotutako guneen funtzionamendua edo irisgarritasuna, eta ez du horiek bisitatzeko iradokizunik, gonbiterik edo gomendiorik eman; beraz, ez da izango lortutako emaitzaren erantzule. WEBGUNEAREN JABEAK ez du bere gain hartzen hirugarrenek hiperestekak jartzea.

5. PROZEDURA LEGEZ KONTRAKO JARDUERAK EGITEN BADIRA

Edozein erabiltzailek edo hirugarren batek webgunean dauden edo webgunearen bidez eskura daitezkeen guneetan gertakari edo inguruabarren susmorik badu, legez kontrako edozein eduki dagoela edo jarduera bidegabea gertatzen ari dela adierazten dutenak, jakinarazpen bat bidali beharko dio WEBGUNEAREN JABEARI; jakinarazpen horretan bere burua behar bezala identifikatu beharko du, baita ustezko arau-hausteak zehaztu eta jakinarazpenean emandako informazioa zehatza dela berariaz eta bere erantzukizunpean adierazi ere.

WEBGUNEAREN JABEAREN webguneari dagokion auzi orotarako, Espainiako legeria aplikatuko da.

6. ARGITALPENAK

Web gunearen bidez emandako informazio administratiboak ez du ordezten administrazio publikoen egunkari ofizialetan formalki argitaratu behar diren lege, araudi, plan, xedapen orokor eta egintzen legezko argitalpena; izan ere, horiek dira haien egiazkotasunaren eta edukiaren fede ematen duen tresna bakarra. Webgune honetako informazioa legezko baliorik ez duen gidatzat besterik ez da hartu behar.